Toegankelijkheid

Website of web-applicatie digitaal toegankelijk voor iedereen.

Een website of web-applicatie is succesvol als die door iedereen wordt begrepen en niemand uitsluit. Dus ook door mensen met een beperking. Geschat wordt, dat er in Nederland tussen de 2.000.000 en 4.500.000 mensen zijn met een vorm van beperking. Als organisatie doe je er dus goed aan om je website of web-applicatie ook voor deze groep mensen goed toegankelijk te maken.

Voor wie is toegankelijkheid?
Op dit moment is het alleen nog voor (semi)overheidsinstanties verplicht om hun websites en digitale applicaties toegankelijk te maken, maar in de toekomst geldt dit voor alle websites. Het juiste moment dus, om alvast een begin te maken. Een beperking of niet: iedereen moet immers online zijn weg kunnen vinden!

Toegankelijkheid kan getoetst worden bij bestaande of bij een nieuw te ontwikkelen website of app; in beide gevallen begeleiden en adviseren wij je hierbij.

Hoe kunnen we je hierbij helpen?
We kunnen een quickscan doen en/of een volledig onderzoek. Een quickscan geeft een eerste indicatie van de toeganke­lijkheidsissues en kan een uitgangspunt zijn voor een volledig toegankelijkheidsonderzoek. Bij een volledig onderzoek scannen we de website allereerst op de gewenste toegankelijkheid.

We bieden een aantal onderdelen (modules) aan die we kunnen oppakken, om je website of applicatie te laten- of te blijven voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Je kunt kiezen uit de volgende modules:

  • Quick Scan
  • Toegankelijkheid bij nieuwe website (apps)
  • Toegankelijkheidsonderzoek (volledig)
  • Behoud van toegankelijkheid
  • Training & Advies toegankelijkheid (inclusief cheatsheet)
  • PDF-documenten toegankelijk maken

In persoonlijk gesprek kunnen we samen bekijken wat voor jouw organisatie gewenst is.