Skip to main content

Toegankelijkheid

Digitale toe­gan­ke­lijk­heid voor iedereen

Inclusieve websites en applicaties voor sociale organisaties

Van onbewust buitensluiten naar digitaal toegankelijk en inclusief

Met een ontoegankelijke website of applicatie sluit je onbewust een deel van je doelgroep buiten. Dat past niet bij een sociale organisatie, zoals jullie, die graag inclusief en toegankelijk wil zijn voor iedereen. Loop mee met de voorlopers!

Ga bewust en gericht werken aan jullie digitale toegankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat je minder van de ruim twee miljoen mensen met een beperking buitensluit. Wij hebben, als digitale online specialisten al vele sociale organisaties hiermee mogen helpen.

Wil je weten hoe toegankelijk jouw website is?

Daarom kiezen klanten voor De Webcirkel

Klanten kiezen voor ons vanwege:
  • Ons partnerschap met hun organisatie
  • De enorme expertise binnen ons team
  • Ons hart voor sociale organisaties

Zien wat we zoal hebben gedaan?

Onze aanpak

Vrijblijvend gesprek

We starten altijd met een vrijblijvend gesprek, waarin we jullie route naar digitale toegankelijkheid bepalen. Vandaaruit werken wij stapsgewijs.

Toetsen digitale toegankelijkheid

Het startpunt in de samenwerking is vaak toetsen waar jullie nu staan. Dit kan zowel bij bestaande of bij een nieuw te ontwikkelen websites en digitale applicatie. Dit gebeurt vaak met een QuickScan of een volledig toegankelijkheidsonderzoek.

  • Een QuickScan geeft een eerste indicatie van de toegankelijkheidsissues en kan een uitgangspunt zijn voor een volledig toegankelijkheidsonderzoek.
  • Bij een volledig onderzoek scannen we de website allereerst volledig op de gewenste toegankelijkheid.

Verbeteren toegankelijkheid

Vervolgens gaan we aan de slag met het werkelijk verbeteren van jullie digitale toegankelijkheid. We bieden een aantal onderdelen (modules) aan die we kunnen inzetten om je website of applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnormen, of om dat zo te houden.

Naast de eerder benoemde QuickScan en volledig toegankelijkheidsonderzoek zijn dit:

  • het ontwikkelen van nieuwe toegankelijke websites en apps

  • toegankelijkheidsrichtlijnen voor web- en contentbeheerders

  • het geven van training en advies over toegankelijkheid

  • het toegankelijk maken van PDF-documenten

  • hoe je toegankelijkheid te behouden

Hierin doen we voor jullie wat er nodig is. Zo kunnen we adviseren, trainen of de verbeteringen uitvoeren. Dit doen we voor jullie zelf of voor jullie samenwerkingspartner, zoals een internetbureau.

Toetsen resultaat van de verbeteringen

Na afloop kan de gerealiseerde verbetering in kaart gebracht worden door nogmaals een QuickScan of volledig toegankelijkheidsonderzoek te doen.

Het eindpunt kan een officiële toegankelijkheidsverklaring zijn. Dit hoeft niet ineens. Je kan elk jaar één of meerdere stappen zetten waardoor jullie steeds digitaal toegankelijker worden.

Past deze aanpak bij jullie?

In persoonlijk gesprek kunnen we samen bekijken wat voor jouw organisatie de beste route is. Zet vandaag nog de eerste stap en doe de toegankelijkheidscan.